Воскресенье
21.07.2024
06:36

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Облако тегов:


Вопрос:  Вы откуда ?

  Результаты
  Архив опросов

Всего голосовало: 1415
Обсудить на форумеГлавная » 2008 » Февраль » 17 » БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ (последняя)
19:24
БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ (последняя)
29 Урок Бизнесмен към приятел:

- В момента, в който се оженихме, жена ми уволни секретарката ми.
- Но защо? Нали тя самата някога е била секретарка?
- Именно заради това.

Бизнесмен приятелю:
- В момент, в который мы женились, моя жена уволила мою секретаршу.
- Но почему? Ведь она сама когдато была секретаршей?
- Именно из-за этого.

Звъни телефона на директора на военно училище:
- Ваш курсант е задържан при опит за изнасилване.
- При опит или при изнасилване?
- При опит.
- Това не е наш курсант.

Звонит телефон директора военного училища:
- Ваш курсант задержан при попытке изнасилования.
- При попытке или при изнасиловании?
- При попытке.
- Это не наш курсант.

коментарии:
Опит - опыт, попытка
опит за бЯгство- попытка к бегству
химИчески Опит - химический опыт
знАя от опит - знать по опыту
горчИв опит - горький опыт
жИзнен опит - жизненный опыт

опИтвам - пробовать
опитвам Ядене - пробовать еду
опитвам вИно - пробовать вино
опитвам пОчвата - зондировать почву
опитвам се - пытаться

Бивш студент срещнал свой преподавател от университета. Разприказвали се и преподавателят се
поинтересувал:
- Аз ти четях висша математика. Кажи ми, някога в живота случвало ли ти се е да използваш математиката за
някаква полза?
Студентът се замислил:
- Да, имаше един такъв случай.
Професорът:
- Много интересно! Разкажи ми, за да мога да го давам като пример на студентите, че висшата математика
не е безполезна наука.
Бившият студент:
- Веднъж,като си вървях по улицата,вятърът духна шапката ми и тя падна в една локва.
Аз взех една тел, сгънах я във формата на интеграл и си извадих шапката.

Бывший студент встретил преподавателя университета. Разговорились
и преподаватель поинтересовался:
- Я читал тебе высшую математику. Скажи мне, когда-либо в жизни случалось тебе использовать математику
с какой-либо пользой?
Студент задумался:
- Да , был такой случай.
Профессор:
- Очень интересно! Расскажи мне, чтобы я мог давать его как пример
студентам, что высшая математика не бесполезная наука.
Бывший студент:
- Однажды, когда я шёл по улице, ветер сдул мою шапку и она упала
в лужу. Я взял проволоку, согнул её в форму интеграла и вытащил шапку.

коментарии:
тел - проволока
бодлИва тел - колючая проволока
РазприкАзвам се - увлечься разговором. разговориться
лОква - лужа

30 УрокУчител пита ученик:
- Какви видове костенурки знаеш?
- Сухоземни, морски и... Костенурките нинджа.

Учитель спрашивает ученика:
- какие виды черепах знаешь?
- сухопутные, морские и .... черепашки нинзя.

Учителят:
- Синът ви е много слаб по география!
- Няма значение. С нашите доходи далеч няма да отиде.

Учитель:
- Сын ваш очень слаб по географии!
- Не имеет значения. С нашими доходами далеко не уйдёшь.

Между секретарки:
- Защо ходиш с толкова къси поли?
- Защото когато съм с много къса пола, шефът ми диктува много къси текстове.

между секретаршами:
- Почему ходишь в такой короткой юбке?
- Потому что, когда я в короткой юбке, то шеф мой диктует очень короткие тексты.

коментарии:
къс (1) - кусок
къс месО - кусок мяса
къс по къс - поштучно
къс (2) - короткий
къса пола - короткая юбка
къса рОкля - короткое платье
къс отговор - краткий ответ
къс път - короткая ( прямая) дорога

не путайте со словом късен - поздний
късна Есен - поздняя осень
до късна вЕчер - до позднего вечера
късна дОба - за полночь (доба - пора)

Учител казва на ученик:
- Утре искам да дойдеш в училище с дядо си!
- Искате да кажете с баща ми?
- Не, с дядо ти. Искам да му покажа какви груби грешки прави сина му в твоите домашни.

Учитель говорит ученику:
- Завтра хочу, чтобы ты пришёл в школу со своим дедом!
- Хотите сказать с моим отцом?
- Нет, с твоим дедом. Хочу ему показать, какие грубые ошибки делает его
сын в твоей домашней работе.

палата /напр., торгово-промыленная/ палата, камара .ж
палата /напр., в больнице/ стая
палец пръст .м
пантеон пантеон .м
папа татко .м
папка папка .ж
пара /напр., ботинок/ чифт .м
пара /напр., семейная/ двойка .ж
параграф параграф .м
параметр параметър .м
парень момък .м
парикмахер /мужской/ бръснар .м
парикмахер /дамский/ фризьор .м
парикмахерская /мужская/ бръснарница .ж, бръснарски салон
парикмахерская /дамская/ фризьорски салон
парк парк .м
пароль парола .ж
паспорт паспорт .м
пассажир пътник, пасажер .м
паста паста .ж
зубная паста паста за зъби
патент патент .м
пахнуть мириша .г
пачка /напр., сигарет/ кутия
паштет пастет .м
педагог педагог .м
педаль педал .м
пейзаж пейзаж .м
первичный първичен .п
первое /блюдо/ първо .с
первый пръв .п
первостепенный първостепенен .п
перевод /денежный/ запис .м
перевод /на другой язык/ превод .м
переводить /на другой язык/ превеждам .г
переводчик преводач .м
переговоры преговори .мн
вести переговоры водя преговори
перед /о месте/ пред
перед /о времени/ преди
передавать предавам, съобщавам .г
передача /напр., TV/ предаване .с
передвинуть преместя .г
переделать преправя, преработя
передний преден .п
переезд /ж. д./ прелез .м
перейти мина, премина .г
перекресток кръстопът .м
перелом /мед./ фрактура .ж
переодевать преоблекам, преобличам .г
переписать препиша .г
переписка преписка, кореспонденция .ж
переплет корица .ж
перерабатывать, переделывать преработвам .г
перерыв прекъсване .с
пересадка /о транспорте/ прехвърляне .с
переселять преселвам .г
переслать препратя .г
переулок пресечка .ж
переутомление преумора .ж
переходить преминавам .г
перец пипер .м, пиперки .мн, чушки .мн
перечень списък .м
период период .м
персик праскова .ж
персонал персонал .м
перспектива перспектива .ж
перчатка ръкавица .ж
песня песен .ж
песок пясък .м
пестрый пъстър .п
песчаный пясъчен .п
петрушка магданоз .м
печать печат .м
печёнка /о еде/ дробче .с
печень /анат./ черен дроб .м
печенье бисквити .мн, сухи сладкиши
пешком пеша, пеш, пешком
пивная пивница, бирария .ж
пиво бира .ж
пигментация пигментация .ж
пикник пикник, излет .м
пирог пирог .м
пирожное паста .ж, сладкиш .м
пирожок пирожка .ж
писать пиша .г
письмо писмо .с
питание, еда храна .ж
питание хранене
питаться храня се г.
пить пия .г
пища храна .ж
пищеварение храносмилане .с
план план .м
платеж плащане .с
платить плащам .г
платный платен .п
племя племе .с
племянник племенник .м
племянница племенница .ж
пленка /фото/ филм .м
плита /кухонная/ кухненска печка .ж
плита /каменная/ плоча .ж
плод плод .м
плодовый плодов .п
плоский плосък .п
плохо лошо, зле
плохой лош .п
площадь /напр., в городе/ площад .м
плюс плюс .м
пляж плаж .м
по по
побережье крайбрежие .с
поблизости наблизо
побывать посетя .г
побыть /где-то извесное время/ постоя .г
повар готвач .м
повернуть обърна, извия, завия г.
повернуть налево да завия наляво
повесить окача .г
повесть повест .ж
по-видимому както се вижда, както изглежда
повод, предлог повод .м
поворачивать извивам .г
поворот /напр., дороги/ извивка .ж, завой .м
повторить повторя .г
повторите, пожалуйста! повторете, моля!
повысить повиша, подобря .г
поговорка поговорка .ж
погода време .с
пограничник граничар .м
пограничный граничен, пограничен .п
под /напр., столом/ под
под /около, напр. Варной/ около, близо да, край
под /о времени, напр. Новый Год/ срещу
под вечер привечер
подарить подаря .г
подготавливать подготовям .г
подметать измитам, мета .г
поднимать вдигам, повдигам .г
поднос поднос .м, табла .ж
подобный подобен
в подобных случаях в подобни случаи
ничего подобного шищо подобно
подогреть подгрявам .г
подождать почакам .г
подойти /приблизиться/ дойда, доближа се, приближа се .г
подойти, соответствовать стана, окажа се подходящ .г
подписать подпиша .г
подпись подпис .ж
подробно подробно
подробность подробност .ж
подробный подробен .п
подражать подражавам .г
подруга приятелка .ж
подтвердить потвърдя .г
подтверждать подтвърждавам .г
подтверждение подтвърждаване .с
подумать помисля .г
подушка възглавница .ж
подходить, соответствовать ставам, оказвам се подходящ .г
подходящий подходящ .п
подчеркивать подчертавам .г
подшипник лагер .м
подъезд /в доме/ вход .м
поезд влак .м
поездка пътуване .с
поехать замина, тръгна .г
пожалуйста моля
пожелание пожелание .с
пожиать:
как вы поживаете? как сте?; какво правите?
пожилой възрастен .п
позавчера завчера, онзи ден
позволить позволя .г
позвонить позвъня .г
позвонить по телефону телефонирам .г
позвоночник гръбнак, гръбначен стълб .м
поздний късен .п
поздно късно
позировать позирам .г
позитивный позитивен .п
позиция позиция .ж
познакомиться запозная се г.
рад с вами познакомиться приятно ми е да се запозная с вас
поиск търсене, дирене, издирване .с
пойти отида .г
пока, до сих пор засега
пока /союз, напр. пока его не закрыли/ докато
показатель показател .м
показать покажа, посоча .г
покупатель купувач .м
покупать купувам .г
пол /часть здания/ под .м
пол /биол./ пол .м
полдень пладне .с
полезно полезно
полезный полезен .п
поликлиника поликлиника .ж
полка полица .ж, рафт .м
полномочие пълномощие .с
полностью изцяло, напълно
полнота /ожирение/ пълнота .ж, дебелина .ж
полный пълен .п
половина половина .ж
полотенце кърпа .ж
полтора един и половина
получатель получател, адресант .м
получать получавам .г
получить получа .г
польза полза .ж
пользоваться ползвам се /от/ .г
поместить поместя .г
помеха пречка .ж, препятствие .с
помешать, воспрепятствовать попреча .г
помидор, томат /плод/ домат .м
помнить помня .г
помогать помагам .г
по-моему според мене
помочь помогна .г
помощь помощ .ж
понемногу по малко, полека-лека
понизить понижа .г
понимать разбирам .г
я вас не понимаю не ви разбирам
понос диария .ж
понятие понятие .с
понятный разбран, понятен .п
понять разбера .г
поочередно по ред, поредно
поощрять, ободрять насърчавам .г
поперек напреки
пополам наполовина
поправить поправя
по-прежнему както преди, по старому
популярный популярен .п
попытка опит .м
пора време .с
по-разному различно
поровну по равно, на равни части
порог праг .м
порт пристанище .с
портрет портрет .м
портфель чанта .ж
поручать поръчвам .г
поручение поръчване .с
порция поция .ж
порыв порив .м
порядок ред .м
поселиться поселя се .г
поселок селище .с
посередине по средата, на средата
посетитель посетител .м
посетить посетя .г
поскольку тъй като, доколкото
послание послание .с
послать пратя, изпратя .г
после, после того после, след това
после, вслед за след, подир
последний последен .п
последствие последствие .с
послезавтра вдругиден
поставить поставя, туря, сложа
постель легло, постеля .ж
постепенный постепенен .п
постоянный постоянен .п
поступать постъпвам .г
посуда съдове .мн
потерять загубя, изгубя .г
потолок таван .м
потом след това, после
потому затова
потому что защото
потребность нужда, потребност .ж
похожий подобен /на/, приличен /на/ .п
похудеть отслабна .г
почему защо
починить поправя .г
почка /анат./ бъбрек .м
почта поща .ж
почти почти
почтовый пощенски .п
пошлина мито .с
поэтому затова, ето защо
пояснять пояснявам .г
правда истина, правда .ж
правило правило
правила уличного движения правила за уличното движение
как правило като правило, обикновено
правильный правилен .п
правовой правен, юридически .п
правомерный правомерен .п
правый /о стороне/ десен
с правой стороны от дясната страна
правый /о истине/ справедлив, прав
вы правы вие сте прав
превышать превишавам .г
преграда преграда, пречка .ж
предварительный предварителен .п
предвидеть предвиждам .г
предлагать предлагам .г
предложение предлагане, предложение .с
предложить предложа .г
предмет предмет .м
предоставлять предоставям .г
предполагать /иметь предположение/ предполагам .г
предпосылка предпоставка .ж
предпочтение предпочитание .с
предприятие предприятие .с
представитель представител .м
представительство представителство .с
предупредить предупредя .г
предупреждать предупреждавам .г
предъявить предявя, покажа
прежде преди
прежний предишен, по-раншен
презрение презрение .с
преимущество предимство .с
прекрасный прекрасен .п
прекратить прекратя, спра .г
прекращать прекратявам, спирам .г
преподаватель преподавател .м
преподавать преподавам .г
прервать прекъсна, спра .г
пресный безсолен .п
пресная вода сладка вода
пресса преса, периодичен печат .м
преувеличивать преувеличавам .г
при /около/ край
при /в присутствии/ пред, в присъствие на
при при, през време на
при случае при случай
при этом при това
прибавить прибавя, увелича .г
прибывать пристигам
прибытие пристигане .с
привет привет, поздрав .м
привлекать привличам .м
привлечь привлека
привлечь к участию привлека за участие
привыкать привиквам, свиквам .г
пригласить поканя .г
приглашение покана .ж
пригород предградие .с
прием прием .м
признательность признателност .ж
выразить признательность искажа признателност
прийти дойда, пристигна
прийти к соглашению стигна до съгласие, постигна споразумение
приказ заповед .ж
приказать заповядам .г
приклеивать залепвам
прикрепить прикрепя
прилавок тезгях .м
применить приложа .г
пример пример .м
примерить премеря .г
примерка /об одежде/ проба .ж
примечание забележка, бележка .ж
принадлежать принадлежа .г
принимать приемам .г
принцип принцип .м
принципиальный принципиален, принципен .п
приобрести придобия, получа .г
приоритет приоритет .м
приправа подправка .ж
природа природа .ж
пристань пристанище .с
прихожая антре .с, чакалня .ж
прицеп ремарке .с
причём при това
причина причина .ж
приятный приятен .п
про за
пробка запушалка, тапа .ж
проблема проблем .м
пробовать опитвам .г
пробыть /находиться/ прекарам .г
проверить проверя .г
провинция провинция .ж
провод жица, кабел .м
проводник /напр., в горах/ водач .м
проводник /в поезде/ кондуктор .м
проглатывать, поглощать поглъщам .г
программа програма .ж
программирование програмиране .с
программировать програмирам .г
прогулка разходка .ж
продавать продавам .г
продавец продавач .м
продать продам .г
продлить продължа .г
продолжать продължавам .г
продолжаться продължава /се/, трае
проезд /на транспортном средстве/ минаване .с
проезд /перемещение/ пътуване .с
плата за проезд такса за пътуване
проездом пътьом, на минаване
проезжать минавам .г
проект проект .м
проигрыш загуба .ж
производство производство .с
произнести произнеса, изговоря .г
промтовары промишлени стоки .мн
промысел, ремесло поминък .м
промышленность промишленост .ж
пропаганда пропаганда .ж
просвещение просвета .ж
просить моля
просматривать, осматривать преглеждам .г
просить разрешения искам разрешение
проспект проспект .м
проститься сбогувам се, взема си сбогом .г
простой прост .п
простуда простуда, настинка .ж
простыня чаршаф .м
просьба молба .ж
у меня к вам просьба имам /една/ молба към вас
против против, срещу
противоположный противоположен
противоречие противоречие .с
профессиональный професионален .п
профессия професия .ж
профилактический профилактичен, предпазен .п
прохладный прохладен .п
процедура процедура .ж
процент процент .м
процесс процес .м
прочесть, прочитать прочета
прочный здрафв, як, траен .п
прочь вън
прошлое минало .с
прошлый минал .п
проявлять проявявам .г
прямо направо, право
идите прямо вървете направо
прямой прав
психолог психолог .м
психология психология .ж
птица птица .ж
публика публика .ж
публиковать публикувам .г
пугать плаша, изплашвам .г
пуговица копче .с
пульс пулс .м
пункт пункт .м
пустой пуст .п
пусть нека, да
путеводитель пътеводител .м
путешествие пътешествие .с
путешествовать пътешествам .г
путь /о перемещении/ път .м
по пути по пътя
на обратном пути на връщане
путь, способ начин, способ .м
пчеловодство пчеларство .с
пшеница пшеница .ж, жито .с
пылесос прахосмукачка .ж
пыль прах .м, .ж
пытаться опитвам се .г
пьянство пиянство .с
пюре пюре .с

БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ

31-33 УРОКИ
31 Урок
часто встречаемые слова и вырожения в интернете

мрежа - сеть
уеб - web ( обычно информация о хостинге )
фън - фанзона ( развлечения )
вицове - анекдоты
снимки - фотографии
клипове - клипы
музика - музыка
време - погода
хора - народ ( ссылки на сайты знакомств,чаты и форумы,персональные страницы )
запознанства - знакомства
преводач - переводчик
компютри - компъютеры
лични - персональные страницы
търсачка - поисковая форма
търсене - поиск
търси! - ищи! ( кнопка Поиска )
навсякъде - везде
указател - каталог
списание - журнал
картички - открытки
обяви - объявления
имоты - имущество ( имеется в виду недвижимость )
продава - объявления о продаже
купува - объявления о покупке
бележник - блокнот ( записная книжка )
чат стая - чат комната
форуми - форумы
поща - почта ( mail )
най-доброто - лучшее
какво ново - что нового ( новости сайта )
новини - новости
връзки - ссылки
връзка с нас - связь с нами ( имеется в виду коды на банер или поисковую форму )
контакти - контактная информация

32 Урокработа работа .ж
работать работя .г
кем вы работаете? какво работите?
равнина равнина .ж, равнище .с
равный равен .п
радикальный радикален .п
радио радио .с
радиус радиус .м
раз път .м
разбирать /на части/ разглобявам .г
разбирать /вопрос и пр./ разглеждам, изяснявам .г
разбудить събудя .г
разбудите меня в ... събудете ме в ...
разве нима
развивать развивам .г
развитие развиване .с, развитие .с
развлечение развличане, забавляване .с
разговаривать разговарям, беседвам .г
разговор разговор .м, беседа .ж
разговорник разговорник .м
разграничивать разграничавам .г
раздумать размисля, откажа се
резкий рязък .п
различать различавам .г
различный различен, разен .п
разменивать /деньги/ развалям .г
размер размер .м
размышление размисъл .ж
размышлять размислям, обмислям .г
разногласие разногласие .с
разнообразие разнообразие .с
разносторонний разностранен .п
различный различен, разен
разработать разработя .г
разрезать разрежа .г
разрешение, позволение позволение .с, разрешение .с
разрешить /что-либо сделать/ разреша, позволя .г
разрешить /вопрос/ разреша, реша .г
разумный разумен .п
разъяснить разясня, изясня .г
район район, регион .м
рак рак .м
ранний ранен .п
рано рано
раньше, впереди преди
расписание разписание .с
расписаться разпиша се .г
расписка разписка .ж
расплатиться разплатя се .г
расположение, настроение разположение .с
рассвет разсъмване .с
рассказ разказ .м
рассказать разкажа, разправя
рассрочка разсрочване .с, разсрочка .ж
покупать в рассрочку купувам на изплащане
расстояние разстояние .с
рассчитать изчисля, пресметна .г
рассчитывать /на кого-то, на что-то/ разчитам, надявам се
растение растение .с
расход разход .м, разноски .мн
расчет сметка .ж, изчисляване .с
расширение разширяване .с, разширение
расширить разширя .г
реактор реактор .м
реальный реален .п
ребенок дете .с
ребро /анат./ ребро .с
ревматизм ревматизъм .м
регистрация регистрация .ж
регулировать регулирам .г
регулярный регулярен, редовен .п
редактировать редактирам .г
редкий рядък .п
редко рядко
резина гума .ж
резиновый гумен .п
результат резултат .м
рейс рейс .м
река река .ж
реклама реклама
рекомендовать препоръчвам .г
ремень ремък .м, каиш .м
ремонт ремонт .м, поправка .ж
рентабельность рентабилност .ж
рентген рентген .м
рентгеновский рентгенов .п
репа гулия .ж, алабаш .м
репортаж репортаж .м
репродукция репродукция .ж
ресторан ресторант .м
ресурсы ресурси .мн
природные ресурсы природни ресурси
рецепт рецепта .ж
речной речен .п
речь реч .ж, говор .м
решать решавам .г
решающий решаващ, решителен .п
решение решение .с
рис ориз .м
риск риск .м
рисковать, рискнуть рискувам .г
рисунок рисунка .ж
ритм ритъм .м
ровный равен, гладък .п
род род .м
родители родители .мн
родник извор .м
родной роден .п
родной язык роден /матерен/ език
родственник роднина .м
рождение раждане, рождение .с
день рождения рожден ден
рожь ръж .ж
роза роза .ж
розовый розов .п
роль роля .ж
ромашка лайка .ж
Россия Русия .ж
рост ръст .м
рубашка риза .ж
рубец /от раны/ белег .м
рубль рубла .ж
рука ръка .ж
руководитель ръководител .м
руководство /пособие/ ръководство, помагало .с
рукопись ръкопис .м
руль кормило .с
русский руски .п
ручей ручей .м, поток .м
ручка /напр., дверная/ дръжка, ръчка .ж
ручка /для письма/ писалка .ж
рыба риба .ж
рыбак рибар .м
рыбный рибен .п
рынок пазар .м
рюкзак раница .ж
ряд ред .м, редица .ж
рядом редом, един до друг, близо

33 Урокс /вместе/ с
с разрешения с разрешение
с /отправная точка в пространстве или времени/ от
саванна савана .ж
сад градина .ж
детский сад детска градина
садиться сядам .г
садиться /в поезд и пр./ качвам се .г
салат салата .ж
сало сланина, мазнина, мас .ж
салон салон .м
сам /сама, само, сами/ сам /сама, само, сами/
само собой разумеется от само себе си се разбира
самолет самолет .м
самоучитель самоучител .м
самый /превосходная степень/ най-
в самом деле наистина, действительно
на самом деле в действительност
в самом начале в самото начало
в ио же самое время в същото /това/ време
санаторий санаториум .м
санитар санитар .м
санитария санитария .ж
санкция санкция .ж
сантиметр сантиметър .м
сапог ботуш .м
сардина сардела .ж
сахар захар .м
сахарный захарен .п
сахарная пудра пудра захар
сахарный песок ситна захар
сберегательный спестовен
сберечь, сохранить запазя, предпазя .г
сберечь, накопить спестя .г
сблизить сближа .г
сбоку отстрани
сборник сборник .м
сбыт продажба .ж, пласмент .м, пласиране .с
сварить, сготовить сваря, сготвя .г
сведение сведение .с
принимать к сведению вземам си бележка
свежий /напр., о еде/ пресен .п
свежий, чистый свеж, чист .п
свекла цвекло .с
свекор свекър .м
свекровь свекърва .ж
свернуть /в торону/ завия, отбия се .г
свет /излучение/светлина .ж
свет /мир/ свят .м, земя .ж
сетить светя, освещавам, светвам
светлый светъл .п
светофор светофар .м
свинец олово .с
свинина свинско /месо/ .с
свитер полувер .м
свобода свобода .ж
свободный свободен .п
своевременен своевременен, навременен .п
свой /своя, своё, свои/ свой /своя, свое, свои/, си
по-своему по своему, по своя начин
свойство свойство .с
связать /напр., события/ вържа, свържа .г
связка, связь връзка .ж
телефонная связь телефонна връзка
в связи с... във връзка с...
сдавать предавам, давам .г
сдавать внаем давам под наем
сдавать багаж на хранение давам багаж на гардероб
сдать /багаж и пр./ предам, дам .г
сдача /под наем/ даване под наем .с
сдача /о денежных расчетах/ ресто .с
давать сдачу връщам ресто
сделать направя, извърша .г
сделка сделка .ж, съглашение .с
себестоимость себестойност .ж, костуема цена .ж
себя себе /си/
север север .м
северный северен .п
северо-восток североизток .м
северо-запад северозапад .м
сегмент сегмент .м
сегодня днес
сегодня утром тази сутрин
сегодня днем днес през деня
сегодня вечером довечера
сегодняшний днешен .п
сезон сезон .м
сейчас /в данный момент/ сега, понастоящем
сейчас, скоро веднага, скоро, незабавно
секрет секре .м, тайна .ж
секретарь секретар .м
секунда секунда .ж
селезенка далак .м
село село .с
сельдь селда, херинга .ж
сельский селски .п
сельское хозяйство селско стопанство
сельскохозяйственный селскостопански .п
семейный семеен .п
семейство, семья семейство .с
семестр семестър .м
сера сяра .ж
сервер сървър .м
сердечный сърдечен .п
сердце сърце .с
середина среда .ж
серийный сериен .п
сертификат сертификат .м, свидетелство .с
серый сив .п
серьезный сериозен .п
сестра сестра .ж
сесть /напр., на стул/ седна .г
сесть /напр., в поезд/ кача се .г
сесть, приземлиться кацна .г
сетка, сеть мрежа .ж
сзади отзад
сигара пура .ж
сигарета цигара .ж
сиделка болнагледачка .ж
сиденье седалка .ж
сидеть седя .г
сильный силен .п
синий син .п
система система .ж
ситуация ситуация .ж
сияние, ореол сияние .с
сказать кажа .г
сказка приказка .ж
скала скала .ж
скатерть покривка .ж
сквер малка градинка .ж
сквозь през
скидка отстъпка .ж
склад склад .м
сковорода тиган .м
сколько колко
сколько раз? колко пъти?
сколько это стоит? колко струва това?
сколько времени? колко време?
сколько вам лет? на колко години сте?
скоро скоро
скорость скорост
скорый бърз .п
скрепка кламер .м
скульптура скулптура .ж
скумбрия скумрия .ж
скучать скучая .г
слабость слабост .ж
слабый слаб .п
сладкий сладък .п
слалом слалом .м
слева отляво, наляво
следовательно следователно
следующий следващ, следен .п
слива слива .ж
сливки каймак .м
слишком твърде, прекалено
это слишком дорого това е твърде скъпо
словарь речник .м
слово дума .ж, реч .ж
словом, с една дума; накъсо казано, накратко
сложность сложност .ж
сложный сложен .п
сломать счупя, съборя
служащий служащ .м
случай случай .м, случка .ж
случайно случайно
случайный случаен .п
случиться случа се .г
слушать слушам .г
слышать чувам .г
смесь смес .ж
смета сметка .ж
сметана сметана .ж
смешной смешен .п
смеяться смея се .г
смородина френско грозде .с
смотреть гледам, грижа се .г
смуглый мургав .п
смысл смисъл .м
снаружи отвън
снаряд снаряд .м
сначала /вперед, раньше, в первую очередь/ отначало, най-напред, първом
сначала, снова отначало, отново
снег сняг .м
снижение снижаване, намаляване .с
снижение цен намаляване на цените
снизу отдолу
снимать /напр., шляпу/ снемам .г
снимать /нанимать/ наемам .г
снимать /фотографировать/ снимам, фотографирам .г
снимок снимка, фотография .ж
снова отново
собака куче .с
собирать събирам .г
соблазн съблазън .м
соблюдать съблюдавам, спазвам, пазя .г
собственник собственик .м
собственность собственост .ж
событие събитие .с
совершать извършвам .г
совершеннолетний пълнолетен .п
совет съвет .м
советовать съветвам .г
совещание съвещание .с
совместный съвместен .п
совокупность съвкупност .ж
совпадение съвпадение .с
современный съвременен .п
совсем съвсем, напълно
согласие съгласие .с
согласиться съглася се .г
согласно съгласно, според, съобразно
согласованный съгласуван .п
соглашение договор .м, спогодба .ж, съглашение .с
содействие съдействие .с
содержание, содержимое съдържание .с
сожалеть съжалявам .г
я очень сожалею, что... много съжалявам, че...
сожительство съжителство .с
создавать създавам .г
сознание, чувство съзнание .с
сойти сляза, слезна .г
сок сок .м
соленый солен .п
солнечный слънчев .п
солнце слънце .с
соль сол .ж
сомневаться съмнявам се .г
сомнение съмнение .с
сон сън .м
сообщать съобщавам .г
сообщение съобщение .с
сообщить съобщя .г
сооружение, посторйка здание .с, постройка .ж, съоръжение .с
соответствовать съответствам .г
соответствующий съответен .п
соотношение съотношение .с
сопровождать съпровождам, придружавам .г
сорт сорт .м, качество .с
сосед съсед, комшия .м
соседний съседен .п
сосиска кренвирш .м
сосна бор .м
состав /содержание/ композиция .ж
составить съставя .г
сосчитать преброя, пресметна .г
сотворение сътворение .с
сотня стотица .ж
сотруднинк сътрудник .м
сотрудничать сътруднича .г
сотый стотен
соус сос .м
сохранить запазя, съхраня
сочетать съчета, съчетавам .г
сочный сочен .п
соя соя .ж
спальня спалня .ж
спасибо благодаря, мерси
спать спя .г
спектр спектър .м
спелый зрял, узрял .п
спереди отпред
специалист специалист .м
специальность специалност .ж
специальный специален .п
специфический специфически .п
спешить бързам .г
спешный бърз, спешен .п
спина гръб .м
список списък .м
спички кибрит .м
спонтанный спонтанен .п
спорить споря, дискутирам .г
спорный спорен .п
спорт спорт .м
спортивный спортен .п
способ начин .м, способ .м
справа отдясно, надясно
справедливый справедлив .п
справка /об информации/ справка .ж
справочник справочник .м
спрашивать питам, запитвам .г
спрос /о рынке/ търсене .с
спросить попитам, запитам .г
сравнение сравняване, сравнение .с
по сравнению с... в сравнении с...
сразу веднага
среда /окружение/ среда .ж
среди сред, между
средний среден .п
средство средство .с
срок срок .м
срок действия /непр. документа/ валидност .ж
срочный срочен, бърз, спешен .п
стабильный стабилен .п
ставить поставям, слагам .г
сталкиваться сблъсквам се .г
сталь стомана .ж
стандартный стандартен .п
станция станция .ж
стараться старая се .г
старший /по возрасту/ по-стар, по-голям .п
старший /по положению/ старши .п
старый стар .п
статья статия .ж
стекло стъкло .с
стена стена .ж
стенопись стенопис .м
степень степен .ж
стеснять стеснявам .г
стимул, побуждение подтик .м
стирка пране .с
стоимость стойност, цена .ж
стоить струвам, коствам .г
сколько стоит? колко струва?
стол маса .ж
столб стълб .м
столько толкова
столько же също толкова
стоматолог стоматолог .м
стоп! стой!; спри!; стоп!
сторож пазач .м
сторона, страна страна .ж
стоянка спирка .ж, паркинг .м
стоять стоя .г
страница страница .ж
странный странен .п
страхование застраховка .ж, осигуровка .ж
стремиться стремя се .г
стремление стремеж .м
стресс стрес .м
строить строя .г
стройный строен .п
строка ред .м
структура структура .ж
студент студент .м
стул стол .м
стучать чукам, тропам .г
стыд, срам срам .м
судно /транспорт/ кораб .м
судьба, участь съдба .ж
сумка чанта .ж
сумма сума .ж
суп супа .ж
супруг съпруг .м
супруга съпруга .ж
сустав става .ж
сутки денонощие .с
сухой сух .п
сушеный сушен .п
сушить суша .г
существовать съществувам .г
схема схема .ж
счет /документ/ сметка .ж
считать броя, смятам .г
съездить отида и се върна
съесть изям .г
сын син .м
сыр кашкавал .м, сирене .с
сырой, влажный влажен .п
сырой /не приготовленный, не обработанный/ суров .п
сытый сит, нахранен .п
сюда тук

Категория: Болгарский язык. | Просмотров: 3889 | Добавил: parcanec | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Календарь
«  Февраль 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Поиск по сайту


Письмо главе

Ваше письмо:


Как с Вами связаться:

E-mail:

Музыка он лайн
Болгарская музыка
Друзья сайта

Погода в ПМРКурс валют в ПМР

Курсы валют. www.agroprombank.com

Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: