Вторник
31.01.2023
10:38

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Облако тегов:


Вопрос:  Вы откуда ?

  Результаты
  Архив опросов

Всего голосовало: 1397
Обсудить на форумеГлавная » 2009 » Март » 21

Грамматика современного болгарского литературного языка. Морфология.

Грамматика современного болгарского литературного языка.
Морфология.

                                                                                                                                             

Оглавление - Съдържание
Граматика

Предмет и задачи на граматиката. Видове граматика

Предмет и задачи на граматиката (§ 1) ... 5
Видове граматики (§ 2) ... 6
По-важни граматики на новобългарския език (§ 3) ... 7
Морфология
Предмет на морфологията (§ 4) ... 10
Дума и нейното значение ... 10
Опити за дефиниране на думата (§ 5) ... 10
Думата като езикова единица (§ 6) ... 11
Форма на думатА. Понятието „словоформа" (§ 7) ... 12
Парадигма (§8) ... 14
Значение на думата (§9) ... 14
Многозначност на думите... Потенциални и реализирани значения (§ 10) ... 15 ... Читать дальше »

21.03.2009 2568

Очерк болгарской грамматики

Очерк болгарской грамматики

 

Оглавление


От автора — 3

Введение — 7 А.
Обшие сведения о болгарском языке (§§ 1—4) — 7 Б.
Правила чтения болгарского текста (§§ 5—9) — 23


 Глава I.


Фонетика — 16 A.

Гласные и согласные фонемы (§§ 10—20) — 16 Б.

Ударение (§§ 21— 22) — 23 B.

Чередования фонем (§§ 23—44) — 25

Живые чередования фонем (§§ 24—32) — 26

Исторические чередования (§§ 33—44) — 30


Приложение I.

Обозначение звуков болгарского языка на письме (§§ 45-49) — 35

Приложение II.

Произношение и написание иностранных, в частности русских, имен собственных (§50) — 40


Глава II.


Имя существительное — 43 A.

Вводные замечания (§§ 51—52) — 43 Б.

Словообразование имени существительного (§§ 53—65) — 45

Образование существительных с суффиксами и без помощи специальных словообразовательных средств (§§ 54—62) — 46

Словосложение существительных (§§ 63—65) — 58 B.
21.03.2009 2179

Българска народна митология

                      Българска народна митология                         

Увод
Една страна, която няма легенди, казва поетът, е осъдена да умре. Възможно е. Но един народ, който не би имал митове, би бил вече мъртъв.

Ж.Дюмезил

Заглавието на книгата,,Българска народна митология"е употребено с известна условност. Защото митологията като форма на обществено съзнание и мироглед е присъща на родовото общество, т. е. възниква във време, когато българският народ все още не е създаден като самостоятелна етническа формация. И все пак заглавието е оправдано, защото в доин-дустриалните обществени формации много митични образи и представи, колкото и да са изменени, продължават да бъдат жизнени и устойчиви. Отделни черти, а и цели структури на митологията влизат в системата на средновековния мироглед, макар и да са преосмислени според концепциите на доминиращите в тази епоха различни "световни" религии. А и фолклорът поради своята специфика не само запазва и предава митологични образи, най-често в твърде архаичен вид, но и поддържа тяхната устойчивост в съзнанието и духовния живот на н ... Читать дальше »

21.03.2009 2701

Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: