[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » ПОЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ЗА ВЪСТАНИЕ (ПОЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ЗА ВЪСТАНИЕ)
ПОЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ЗА ВЪСТАНИЕ
parcanecДата: Среда, 06.03.2013, 01:08 | Сообщение # 1
Позив към Българите за въстание
 
Мили братя българи!


Време дойде веке и ние да съкрушим тежкото иго на нашите
мъчители неверни турци! Що е наш живот в това безчестно робство? Не е ли
всегдашна тежка тягота? Коя мила добрина имаме под това люто османско владение?
По-добре, братя, една сладка маломинутна за свобода смърт, а не дълговечен
рабски живот под тия безчеловечни турски мъки!
Ставайте, братя, на оръжие, мало и голямо, за нашата мила
свобода и независимост! Турското царство веке пропадва! Тии са вече изгубили
военний дух, тии са се вдали в разслаба и разкошност, тии са осиромашели и
оголяли; нямат веке сребро и злато; тяхното число сравнително с нас е ничтожно;
тии не могат в една нужда да съсредоточат на едно място значително число
войнства. Пример да бъде нам Ерцеговската и Черногорската война, де нищо не
могат да сторят толкова време. Що стоиме, българи! За кога чакаме! Европа и цял
просвешен свят са разположени да съдействуват за нашата свобода, но тряба ние
да почнем и да покажем, че в нашите жили тече еще старобългарска юнашка кръв и
че мъчителите не са я съвсем изпили! Турци сами проповядат явно падение си и
готвят се от първи удар да бягат в Азия.
Един всеобщи и силен удар ще реши нашата славна бъдущност,
като разгони и изтреби мрьсните кръвници мюсюлмани от нашите предели! Докога,
братя, веке да търпим безчестие, грабителства, убийства и тежки угнетения от
турската зверска невярност? Ето вес Балкански полуостров в огьн запален. Нашите
единородни и единоверни братя и съседи, храбри черногорци и сърби, сички на
оръжие храборно и победоносно бият, секат и требят общия неприятел стар кръвник
турчин! Може ли да бъде и за нас по-добро друго благовремие от това? Нека никой
не мисли, че свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва! Нека никой не
чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи! Нека всеки запише
дълбоко в сърцето си за свята възторгна реч - свобода или смърт - и с пламен
меч да върви в бойното поле под знамена на непобедимия български лъв; а божа
всесилна десница нам ще помогне!
 
1-гоавгуста 1862
 
Народний войвода:
Г.С. Раковски
План за освобождението на България

 

Народний дух навсякъде е приготвен за въстание против
турков. На това са одавно работило, а особито тая последня година.
Приготовление се е състояло в том, всеки да си купува оръжия, барут и куршум
доколко му е било възможно. Освен една част във Видинско окръжие, що нямат
сички оръжия, в остали окръжия почти на пет един имат, а по някои си места и
сички. Тии окръжия край Дунава са следния: Свищов, Рухчук, Силистра, Тулча и
Варна на Черно море, а по вътрешност Враца, Севлиево, Ловча, Троян, Габрово,
Търново, Шумен, Разград, ония места са, от тая страна Балкана. А от другая
страна Балкана са, като се започне от Черное море от Ахило и Бургас, се покрай
Стара планина, следнии главни градища: Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен,
Казанлък, Шипка, Габарчово, Калофер, Карлово, Сопот, Коприщица, Клисура,
Самоков, София и проч. В Тракия же Филипопол, Стара и Нова Загора, Чирпан и
проч., кои съставят близо до 500 села български.
По главните тия градове са се съставили тайни комитети, кои
разпространяват между народу за това въстание, че напролет ще стане непременно
и сички чакат първий синял да им се даде. Движението може да стане с успех на
следний начин: Един добре оръжен полк от 1000 добри избрани и окървавени в бой
люди с два горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби и с два хирурга, исто конници, да
се впусне тайно през Княжевец и Балканский хрепт и да маршира по Балкана право
за Търново, като се даде синяла навсякъде с една прокламация или с други някой
си знак да се дигат, да пресекат телеграфите и да затворят пътищата на пощите.
По тойзи хрепт до Черното море Балкана е заселен почти се от българи и твърде
малко турски или смсени села се нахождат. Нигде няма крепост по тия места, нито
някой си пункт е заварден от редовно или нередовно турско войнство. Няколко
билюк башии с по 10 или по 20 человеци се скитат по тях да ги управляват и да
събират даждие и проч. Първий град, що иде на тойзи път, е Враца под Балкана,
без крепост и 18 часа далеч от Видин, кой тряба непременно да се превземе. Тая
чета ще следова се из Балкана, като подигне на оръжие сичките села и се
умножава всяка минута. А битки ще има със селци турци, кои са обедняли до
крайност и дух изгубили. Доде достигне до Търново, де само 800 низама има и
крепост няма, ще има най-малко до 150 000 на крак мъжие, от коих 40 хиляди
въорьжени. А като успее да продере до Черното море и подигне сичките
средбалкански села и ония, що са в подножието и от двете страни на Балкана, броят
на подигнатите ще се качи и до 500 хнляди мъжие, тогава навярно могат се брои
сто хиляди пушки за бой.
Въстанието според умножението си ще се разпростира и ще
състави плановете на битките с турците. Но главното правило ще бьде хайдушки
горски боюве. Колкото турци по селата и по градовете се предадат, ще им се зема
оръжието и ще им се респектува чест, вяра и имот, а колкото стоят противни, ще
се избиват за пример на другите.
Главното управление на сичките въздигнати места ще се дава
от тойзи полк, кой от сегашните граници Сърбии като тръгне, първа му грижа ще
бъде да има задстражие добро и да държи непрестанно сношение със Сръбское
главно управление, от кое ще зависи, като състави една временна поща, доколкото
му допуща мястото и времето. То ще си състави и временно правление от
най-достойни и опитни людие.
Тойзи полк, щом с впусти в Балкана, главната му работа ще
бъде това:
1. Да си състави едно временно управление и да бърза колко
може един ден по-скоро да стигне в Търново.
2. Да засече и развали сичките главни балкански пасажи.
3. Ще държи непрекъснати сношения със Сръбско Вис.
правителство, като състави една временна поща, доколкото му допуща мястото и
времето.
4. Като достигне и завладей Търново, да израти едно
отделение да усвои Свищов и да си отвори сношение с Влашко.
5. Военний времен ред ще бъде: войводи, тисящници, сотници,
и петдесятници.
6. Колко турци се покорят...*
 
Турски крепости има край Дунава само 4 - Видин, Рухчук,
Силистра и Варна на Черно море. А вътре има две - Белоградчик при Видин, но
ничтожна, и в Шумен, коя е по-новий крой и доста добре завардени, но те от
Балкана се зема лесно. От тия крепости във Видин има по-више войнство, до 5-6
хиляди воини, а в другите по-малко, но от никоя крепост не може се дигна
редовное войнство да остави пункта си и да доде в непристъпний Балкан.
В Ниш има тоже крепост и малко засега войнство. В София има
до 1500 души, но и тий не могат дойде в Балкана. Турското правителство доде
състави и управи в Балкана само десет хиляди воини, трябва най-малко да минат
два месеца, но този полк с 15 дни ще стигне в Търново, а за месец сичкия балкан
ще бъде подигнат и Сищов на Дунав усвоен. От Македония помощ турци не могат
дойде, нити арнаути, защото и тамошните места са разбудени и не щат остана
мирни. Щом се появи такова нещо, от Влашко щ дойдат няколко легиона българи с
добри офицери, кои са днес в служба влашка. А от Гърция има да додат много
българи, кои са тоже там в служба и са произвестени и синяла може лесно да им
се даде.
Сичките волентири, кои служеха в последния бой в Русия и
две години се екзерсираха във военно изкуство, част са разпръснати по България,
а част са във Влашко и на първи синял са готови.
Няколко хайдушки чети тоже са произвестени и тий първи ще
се найдат в Балкана.
 


Речник:
билюкбашии - ротен командир в османската армия
даждие - данък
низам - редовенвойник в османската армия
респектува - уважава
пасаж - проход
 
* тук ръкописът прекъсва.
 
"План за освобождение на България" е останалнепубликуван. Той е подготвян през 1861 г., по времето, когато Раковски започва да
изгражда своята Българска легия.

 
Прикрепления:
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
parcanecДата: Среда, 06.03.2013, 01:17 | Сообщение # 2
Болгарские танцы
>История Болгарии
>Болгарский народный костюм.
>Болгарская музыка.
>БЪЛГАРСКИТЕ ОБРЕДИ

>Български предсватбени обичаи и обреди
>Болгарский язык
>Самоучители Болгарского языка он - лайн
Прикрепления:
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » ПОЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ЗА ВЪСТАНИЕ (ПОЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ЗА ВЪСТАНИЕ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: