[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА. (АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА.)
АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА.
parcanecДата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:20 | Сообщение # 1
АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА.
Информацията от България за чудесиите на някаква всемогъща комисия, която се нахвърлила срещу творбите на Христо Ботев, Иван Вазов и личността на Васил Левски, се подтвърдиха от различни слухове и десетки обаждания от нашите читатели. Председателят на Конгреса на българите в Украйна Юрий Граматик в своят Поздравителен Адрес (http://kbg.org.ua/ )по случай Деня на Съединението беше много възмутен от опити да посегнат на творчеството и личностите на титаните на българското национално Възраждане и класиците на българска литература. Даваме думата на председателя на Българското дружество «Възраждане» в РМ и зам. председател на Българската община в РМ доктор по история Иван Забунов.

Думата става за Комисията за защита от дискриминация (КЗД), създадена съгласно Директива 2000/43/ЕС и Директива 2002/73/ЕС, която по закон осъществява контрол по прилагане и спазване на Закона за защита от дискриминация и други закони. Тя има право да разглежда и решава случаи на дискриминация, да налага принудителни мерки и санкции при констатирани нарушения, да дава препоръки за приемане, отменяне, изменения и допълнение на нормативни актове и много други сериозн правомощия.


КЗД, например, в 2008 г. глоби тогава още кмет на София Бойко Борисов за това, че в едно предаване казал: «Всички в БСП са без морал» и не се извинил. Между друго, в едно от много интервюта на Юлиан Вучков с Бойко Борисов от 8 февруари 2011 г. Вучков също е глобен по решението на КЗД за следните думи: «Да са живи и здрави гейовите – да работят, но те не могат да манифестират своята гейовщина по гаден път.» Министър-председател са включва в темата и казва: «Слава Богу, още сме нормални. Така да продължиме, да не е на стари години да не се окалпазаним.» ( Виж http://kanal3.bg/?v=2299 на 101 минута).


Съставът на Комисията за защита от дискриминация, за която става дума от 2005 г. до 12 юли 2012 г. е следният:

Кемал Еюп (председател)
Лало Каменов (зам. председател)
Хари Алексиев
Доц. Ирина Мулешкова
Есен Фикри Мустафа
Росица Георгиева
Доц. Благой Видин
Зора Генчева
Анели Чобанова

С решение от 41-то Народно събрание от 12 юли 2012 г. и указа на Президента на Република България от 13 юли 2012 г.е утвърден нов състав на КЗД :

Ана Владимирова Страшимирова (председател)
Баки Хасанов Хюсеинов (зам. председател)
Атанас Георгиев Мусорлиев
Кемал Еюп Адил
Сабри Салиев Ахмедов.
Ивайло Стефанов Савов
Златина Манолова Касърова-Дукова
София Кирилова Йовчева
Лало Пацев Каменов

Още старият състав на КЗД получава от Европейския съюз 38 хиляди лева под проект «Равенство – път към прогреса» да изследва измислена и формулирана от самата КЗД тема: «Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за подготовителното и основното образование.» Създава се специален ръководен екип от «специалисти» и «експерти», оглавяван от председателя на КЗД Кемал Еюп, който в свое време беше зам. председател на ПП «Движение за права и свободи» начело с Ахмед Доган в следния състав :


Ръководен екип на изследването :
Кемал Еюп – председател на Комисията за защита от дискриминация
Лало Каменов – зам.председател на Комисията за защита от дискриминация
Есен Фикри – член на Комисията за защита от дискриминация
Експертен състав на референтна група по независимото изследване:
1.Ралица Сечкова - експерт по социално планиране на социалните услуги към „Уницеф-България”
2. Георги Богданов - изпълнителен директор на Национален ромски център ”Свети Георги”
3. Ванина Стоянова - Етнолог
4. Грета Савчева - представител на Комисията за защита от дискриминация.
5. Татяна Кметова - изпълнителен директор Фондация „Център за изследване и политики на жените” гр.София.
6. Кристина Йорданова - главен асистент по „Българска литература след Освобождението до Първата световна война” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”
7. Камелия Илиева - представител на Комисията за защита от дискриминация
8. Боян Захариев - експерт към Институт „Отворено общество”
9.Проф. Ирина Колева - преподавател в катедра „Етнология” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”
10. Елка Божова - експерт „Национално сдружение на религиозните общности”
11. Людмила Драгоева - управител на „Център за социална рехабилитация и интеграция”
12. Веселина Билял - представител на Комисията за защита от дискриминация
13. Станка Шейновa – експерт Министерство на образованието, младежта и науката
14. Пенка Иванова – директор на дирекция в МОМН
15. Мукаддес Налбант - независим експерт в сферата на образованието
16. Иван Игов – Сдружение „Дружество на психолозите в България”
17.Методи Коралов – преподавател в СУ „КЛ.Охридски” гр.София и експерт към сдружение „Дружество на психолозите в България”


След като «справедливо» според «приноса» разпределя паричките от Брюксел, този екип изнася «доклади», в които предлага :
Български език”, 7. клас, „Просвета”, 2008г.
Пример за упражняване за правилно неправилно цитиране „... да гледа турчин, че бесней над бащино ми огнище... Бунтовникът не може да се примири с това, че турците „беснеят над бащино му огнище”.

Приведеният текст би могъл да бъде спестен и заменен с друг, доколкото в случая не се изучава Ботев, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.

„Литература” 7 клас изд. къща Анубис, 2011 - Художествен текст Стр. 10, 18, 22 -"Свободолюбие и героизъм" , "На прощаване" от Христо Ботев,

„...Но кълни, майко, проклинай
Таз турска черна прокуда,
Дето нас млади пропъди
По таз тежка чужбина –
Да ходим, да се скитаме
Немили, клети, недраги!...”

"Турска прокуда, беснеещ турчин, турците...убиват, позорят.. и т.н."

При евентуалното възприемане на текста извън историческия контекст, съществува риск за пренасяне на отрицателното отношение към турците от страна на учениците върху техните съвременници. Липсва съвременен коментар за историческите измерения на описани събития и явления.

"Човек и общество", 4 клас- „османската полиция заловила Апостола и съдът го осъдила на смърт” – тази тема е много деликатна
защото Васил Левски е национален герой и при преподаването на урока за Левски и неговото залавяне, трябва да се внимава с етнонимите „османци” и „турци”. Факт е, че в конкретния случай авторите коректно са използвали словосъчетанието „османска полиция”, а не турска, но смятам, че е редно да има и допълнителен обяснителен текст за това, че османската полиция е изпълнявала служебните си ангажименти, за османската полиция, Васил Левски е бил нарушител на реда.


Такава е била политиката на империята.
Български език, 7. клас, Просвета, 2008, Милена Васева, Весела Михайлова
Стр. 56 - Урок „Знам и мога”, Правилно и неправилно цитиране,: „...Той беше Мунчо. Като позна главата на любимия си Русия-на, той вторачи яростни, безумни очи в нея и изригна, в един дъжд от плюнки, една колосална попръжня против Мохамеда и султана...”

Приведеният текст от „Под игото” на Иван Вазов би могъл да бъде спестен и заменен с друг доколкото в случая не се изучава художественото произведение, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.

„В учебника по български език за шести клас (на изд. „Булвест 2000”)
се въвежда понятието за майчин език; говори се за „родната реч” на Вазов и за навлизането на прекалено голям брой чуждици в българския език. (с. 12).

На фона на информацията за съществуването на над 3000 различни езици в света
е пропусната възможността да се обясни, че децата от етническите малцинства в България имат друг майчин език;
липсва дори споменаване за съществуването на деца – билингви. Тук се лансира виждането само за българския език като майчин език, като се пренебрегва/игнорира фактът, че в училището и в класа има деца /ученици, хора, чийто майчин език е различен от българския”


„Български език”, 7. клас, „Просвета”, 2008г. Стр. 57 - „Манго и рибарят”

"Спечелил Манго пари, купил си нов кожух и тръгнал към дома, да се похвали на циганката... ... – Защо ти е кожух? – рекъл рибарят. – Зиме ще го носиш, а лете ще го захвърлиш, молците да го ядат. Я по-добре да се разменим: дай на мене кожуха, пък ти вземи мрежата. Денем риба ще ловиш и ще ядете и ти, и циганчетата, и циганката, а нощем колиба ще си направиш от мрежата. Я виж колко е голяма!”

Текстът индиректно насочва учениците към убеждението, че ромите са винаги гладни и без покрив, и че новата дреха не им е присъща и е ненужна.

Използването на собственото име Манго, което в създадените стереотипи е нарицателно за циганин, думите „...и циганчетата, и циганката...”, вместо например „жена ти, децата ти” още повече подсилва убеждението, че това се отнася не за конкретния герой, а въобще за ромите.

Читанка за трети клас
Наблюдава се дискриминация, макар и не пряка, по отношение на етническите и религиозни празници в съдържанието на учебното помагало са намерили място детски стихотворения, разкази и приказки, посветени само на християнските празници – Коледа („Детска коледна песен”, Любен Каравелов, „Гост” по Константин Константинов), Сурва („Пъстра суровачка”, Галина Златина), Цветница и Велкиден („Лазарки”, народна песен, „Цветница”, Ран Босилек, „Великден”, Елисавета Багряна, „Великден”, Дора Габе), Гергьовден („Свети Георги”, Ран Босилек, „Срещу Гергьовден”, по Константин Константинов). Единствено изключение тук прави преданието за ромската Нова година, разказано от Йосиф Нунев „Василица”. За съжаление в в читанката липсват разкази, стихотворения, предания от и за ромски, турски, еврейски и арменски празници и обичаи.


Математика за трети клас, Здравка Новакова, Таня Вълкова, Стоян Иванов
В учебния материал се срещат задачи, в чиито условия присъстват християнските празници и обичаи - Коледа (задача 5, стр.49, задача 3 и 4, стр. 50, задача 3, стр.51), Кукери (задача 3, стр.76), Тодоровден (задача 3, 77 стр.) и една задача, в условието на което е „веселият ромски празник Мая”.

В учебника липсват задачи, в чиито условия да фигурират народни празници и обичаи на представителите на еврейския, арменския, турския и др. етноси.


Математика за трети клас, Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева
И тук велкиднеските яйца присъстват в условията на задачи от стр. 96 и 97. Никакви други религиозни празници и обичаи не присъстват на условията на задачите.

Изобразително изкуство за трети клас, Драган Немцов, Петя Иванова, Веселин Димчев, Чавдар Попов
В учебника са представени само традиционни носии от различни етнографски области на България и илюстрации на обредни хлябове, характерни за етническите българи-християни.


Като форма на непряка дискриминация може да се отчете отсъствието илюстрации с традиционно ромско, турско, арменско, еврейско и т. облекло, както и на специфични за етническата група обредни ястия.
„Препоръка към учителите в пети и шести клас за избягване на европоцентристките внушения при въвеждане на понятията за цивилизация и обществено развитие – учителите да допълват с кратки обяснения за Изтока, Америките и пр., за да не се формира изцяло европоцентристка представа за света, която сама по себе си може да формира расови предразсъдъци”.

Когато предложените от КЗД «антидискриминационни» мерки биле изпратени до издателство «Просвета» председателят на най-голямото книгоиздателство «Просвета» Йоана Томова пише открито писмо-отговор, което изпраща на председателя на обновения състав на КЗД Ана Владимирова и което взриви цялата българска общественост.

Но най-голямо възмущение предизвика информацията за изчезване преди 8 дни новият състав на КЗД да влезе във функция на вече подписан протокол от 9 члена на КЗД и за получените от «екипа» не малки пари. Ще добавим само, че бюджетът на КЗД даден от държавата през 2011 г. е 2 526 000 лева , а на 2012 г. е определен от 1 880 000 лева.

Още по много се усили бурният скандал след качването на сайта на КЗД на «докладите» й, най-скандалният от които е изготвен от експерта Мукаддес Налбант, бивш зам.-министър на образованието в правителството на Тройната коалиция от ПП ДПС.


След новият председател на КЗД Ана Страшимирова се изказа и образователният министър проф. Сергей Игнатов. ( http://amtv.bg/news/ignatovzadokladanakzd/ ) . В отговор Мукаддес Налбант в пълно с лични /оскърбления открито писмо до министъра на образованието се опитва да се оправдае. (http://www.sofiautre.bg/politika/opozitsia/6038-otkritoto_pismo_ot_mukaddes_nalbant_do_sergey_ignatov). Същото се опитва да направи и бившият председател на КЗД Кемал ЕЮП. ( http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5063391 ).


Агенция «Фокус» много оперативно публикува интервюта с проф.Божидар Димитров, акад. Георги Марков, политици, учени и др. ( http://www.focus-news.net/?id=s3975 ).

След скандала КЗД мина в нелегалност, затвори сайта си и очаква съдбата си .


Далеч е до пълно спокойствие. Обвиненията продължават, а някои поискаха КЗД на съд.(http://www.duma.bg/duma/node/37686;http://amtv.bg/news/ignatovzadokladanakzd/ ;http://www.bnews.bg/article-56845; http://www.vestnikataka.bg/2012....0%BE%D1 %83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B8%D1%81/; http://www.artsloi.com/arts-news/864--vs-.html и други).


Това е в най-общ вид като мнение за тази скандална история. България си каза своето слово. Част от българите в Украйна се изсказа. Дойде време да се чуе и гласът на българите в Молдова. Това ще стане в най-близко време.

Взято с сайта http://borm-md.org/node/947
Прикрепления:
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА. (АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: