[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Новости в мире » ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ (ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ)
ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ
parcanecДата: Воскресенье, 16.10.2011, 16:46 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ!\

На 12 октомври 2011 г.на зададен му въпрос, какви са неговите виждания за българските общности в Молдова, Македония, Украйна и Сърбия,кандидатът за президент от ПП ГЕРБ Росен Плевнелиев отговори:
"Когато стана Президент в мое лице те ще имат истински партьор и приятел. Познавам проблемите на тези общности и знам как България и българският президент могат да помогнат за решаването им. Аз гарантирам, че като президент ще се ангажирам лично с всеки актуален въпрос на българите в тези страни и няма да се колебая да го поставя остро на каквото и да е ниво - и в двустранните отношения, и пред Европа.
Тук включвам всичко - образование,културна дейност,достъп до информация, всичко.България е член на Европейския Съюз и това я прави силна. Това трябва да се усети и сред българските общности в чужбина, така че да се гордеят, че са българи. От друга страна, аз ще изисквам активност и от българските институции и то така, че ясно да се почувства подкрепата на държавата към българските общности. Независимо от формалното гражданство, всички български общности могат да разчитат на мен като на свой президент".

Скъпи сънародници!
Когато прочетети тези редове, спомнете си за много поколения бесарабски българи, част от които са и българите в Молдова. Нашите героически предъци, оставяйки поробена България, никога не забравяли за своето оставено Отечество и нито на миг не биле безразлични към съдбата на българския народ. Било ли участие в национално-освободително движение, помощ на българската просвета и култура, в Българското Опълчение, в Освобождението на България и особено в строителство на независима Българска държава, приносът на бесарабските българи бил съществен.
Те никога не се считали отървани от България, от българския народ. На един надгробен паметник на гробищата в гр.Болград е издълбан надпис "ОТ СКАЛА КАМЪК". Само три букви. Покойникът осъзнавал себе си като откъртен от скала камък, който никак не може да стане различен от скалата, нищо не може да промени породата му. Въпреки особен трагизъм и пълна незащитеност от съдбоносни перипетии нашите героични предъци отстоявали и запазили народностното си съзнание.
Днешните поколения на бесарабските българи имат щастлив шанс да бъдат свидетели как се изпълняват мечтите на нашите предъци - да видят България успешна, богата, силна и достойна европейска държава.
Молим всеки българин,като определя своят избор на 23 октомври 2011 г. да спомни и за опълченците на Шипка, и надписът на надгробния паметник на един бесарабски българин : " ОТ СКАЛА КАМЪК "...

Клуб на симпатизанти на ПП ГЕРБ в Молдова.
Прикрепления:
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
parcanecДата: Вторник, 18.10.2011, 12:19 | Сообщение # 2
Уважаемые сонародники! Управительный Совет БОРМ приглашает всех граждан Республики Болгарии, проживающих в Молдове проявить гражданскую сознательность и принять участие в выборах президента и вице-президента Республики Болгария, которые состоятся 23 октября 2011 года.
информмацию о выборах можно найти на сайте БОРМ.
-------------------------------------
Избирателни секции в Република Молдова.

Избирателни секции в Република Молдова ще бъдат открити на 23 октомври 2011г. от 6.00 до 19.00 часа, както и на 30 октомври 2011г., в случай, че бъди проведен втори тур на изборите в
1. Кишинев: в сградата на посолството на Република България в Република Молдова, ул.Букурещ № 92
2. Тараклия: Дом на културата, ул.Комсомольская №1
3. Кахул: Български културен център, ул.Овидио №4
4. Комрат: Дом на културата, ул.Ленин №198
5. Чадыр-Лунга: Дом на културата, ул.Ленин №59
6. Вулканещ : Дом на културата, ул.Фрунзе №14
7. Твардица: Дом на културата, ул.Гагарин №11
----------------------------------------
Внимание! Ко всем болгарам в Молдове, в Болгарии и во всем мире!

12 марта 2011 г. на вопрос, каково его видение о болгарских общностях(диаспорах) в Молдове, Македонии, Украине и Сербии, кандидат в Президенты от ПП ГЕРБ Росен Плевнелиев сказал:

«Когда я стану Президентом, в моем лице они найдут настоящего партнера и друга. Я знаком с проблемами этих общностей и знаю как Болгария и болгарский президент могут помочь их решению. Я гарантирую, что как президент лично буду заботиться о любом актуальном вопросе болгар в этих странах и без колебаний остро ставить на любом уровне - и в двусторонних отношениях и перед Европой.

Здесь я вкладываю все – образование, культурная деятельность, доступ к информации, все. Болгария – член Европейского Союза и это делает ее сильной. Это должно ощущаться и среди болгарских общностей за рубежом таким образом, чтобы они гордились, что они болгары. С другой стороны, я потребую активности со стороны других институтов власти Болгарии и то таким образом, чтобы почувствовалась поддержка государства болгарским общностям за рубежом. Независимо от формального гражданства, все болгарские общности могут рассчитывать на меня как на своего Президента.»

Дорогие сонародники!

Когда Вы будете читать эти строки, вспомните о многих поколениях бессарабских болгар, частью которых являются и болгары Молдовы. Наши героические предки, оставляя порабощенную Болгарию, никогда не забывали о своей Родине и ни на миг не оставались безраличными к судьбе болгарского народа. Участие в национально-освободительном движении, помощь болгарскому просвещению и культуре, в Болгарском Ополчении, в освобождении Болгарии и особенно в строительстве независимого болгарского государства - вклад бессарабских болгар был существенным.
Они никогда не считали себя оторванными от Болгарии, от болгарского народа. На надгробной плите на кладбище в г.Болграде выдолблена надпись: «ИЗ СКАЛЫ КАМЕНЬ». Только три слова. Умерший осознавал себя осколком от скалы,который никак не может стать различным от скалы,ничто не может изменить его породу. Вопреки особенному трагизму и полной незащищенности от судьбоносных перепитий наши героические предки отстаивали и сохранили свою национальную идентичность.
Сегодняшние поколения бессарабских болгар имеют счастливый шанс быть свидетелями как осуществляется мечта наших предков – видеть Болгарию успешной , богатой, сильной и достойной европейской державой.
Мы просим каждого болгарина, который будет определять свой выбор 23 октября 2011 г. вспомнить и о болгарских ополченцах в боях на Шипке,и о надписе на надгробном памятнике бессарабскому болгарину: «ИЗ СКАЛЫ КАМЕНЬ».

Клуб симпатизантов ПП ГЕРБ проживающих в Молдове.
Прикрепления:
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Новости в мире » ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ (ВНИМАНИЕ! ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА , БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: